ĐƠN XIN VIỆC
  Vui lòng điền thông tin bằng tiếng Việt

  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Nam
  Nữ
  II. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN
  Nhân viên
  Giám sát hoặc cấp cao hơn
  Nhân viên
  Giám sát hoặc cấp cao hơn
  III. PHÒNG BAN ỨNG TUYỂN
  Tài chính - Kế toán
  Nhân sự

  Bán hàng
  Marketing
  Bộ phận vận hành nhà hàng
  Bếp
  Bảo trì
  IV. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHI TIẾT
  Tình trạng hôn nhân

  Bạn có sẵn sàng làm việc theo ca không?
  Không
  Nếu như nhận việc, bạn cần bao lâu để bắt đầu công việc?
  V.BẠN THÀNH THẠO CÁC NGÔN NGỮ NÀO BÊN DƯỚI?

  Vui lòng đánh dấu vào những ô bạn chọn:
  LANGUAGES
  Nói
  Đọc
  Viết
  Tốt Tạm Chưa tốt
  Tốt Tạm Chưa tốt
  Tốt Tạm
  Tiếng Anh
  Tiếng Pháp
  Tiếng Nhật
  Tiếng Trung
  Khác
  Bạn có người thân hay bạn bè hiện đang làm việc tại Eight Four Collective không? Nếu có vui lòng cho chúng tôi xin thông tin tên đầy đủ
  (CV, Photos, cover letter)
  TOP PAGE